Title Image
NIEUWS

Alliantie gaat van start met project de Smaragd

De Alliantie Ontwikkeling is gestart met de realisatie van De Smaragd aan de rand van de Indische Buurt in AmsterĀ­dam-Oost. Tegenover NS-station Muiderpoort verrijst een complex met 40 koopappartementen, 60 sociale en vrije sector huurwoningen, een parkeergarage met 51 plekken en een plint met bedrijfsruimte.

Het gebouw vervangt sterk verouderde sociale woningbouw.

Volgens Anne Wilbers, directeur van de Alliantie Amsterdam, staat De Smaragd symbool voor de aantrekkende markt en een toenemend vertrouwen in de Indische Buurt. Vrijwel alle koopwoningen met een oppervlakte van 60 tot 90 vierkante meter zijn binnen enkele maanden verkocht. Een particuliere belegger kocht 12 appartementen voor de vrije sector huurmarkt. Daarnaast zal de Alliantie naast sociale huur middeldure huurwoningen aanbieden.

De Smaragd krijgt een qua leeftijd heel gemengde bewoning. Veertig procent van de kopers is tussen de dertig en veertig jaar oud. Ruim een kwart van de kopers is tussen de vijftig en zestig jaar oud. En tien procent is ouder dan zestig jaar. De helft van de kopers komt van buiten Amsterdam.

Het complex is ontworpen door architect Marc Reniers van het Amsterdamse bureau M3H. Hij heeft gekozen voor een gebouw in geel baksteen in de stijl van de Amsterdamse School. Het zuidwestelijk deel van de Indische Buurt was ooit in die stijl gebouwd, maar bij de stadsvernieuwing in de vorige eeuw zijn de meeste gebouwen uit die tijd verloren gegaan. Terra Projectmanagement B.V. heeft namens een particuliere belegger 12 koopwoningen aangekocht van de Alliantie in het project.

Smaragd | Terra Projectmanagement