Title Image
NIEUWS

Amstelmeerschool te Amsterdam Noord

Amstelmeerschool gestart

Deze week is een contract getekend voor de bouw van een brede school aan de Balgzandstraat, de Amstelmeerschool, in Amsterdam Noord. Het ontwerp is van Geurst & Schulze. De Brede School omvat een oppervlak van 4.330 vierkante meter BVO. Naast een school en een gymzaal zal het complex ook ruimte bieden aan vroeg- en voorschoolse opvang, een kantoor voor een speeltuinen­organisatie, een kinderdagverblijf en een zorgcluster met onder meer een tandartspraktijk en een praktijk voor fysiotherapie.

De centrale hal in het ontwerp van Geurst & Schulze vormt de hoofdentree voor alle gebruikers van het gebouw die ook ’s avonds en in het weekend toegang verschaft tot de gymzaal en het kindergezondheidscentrum. Aan de centrale hal ligt ook het verdiepte speellokaal. Door een flexibele panelenwand kunnen het speellokaal en de hal als een ruimte functioneren of af te sluiten.

De onderwijslokalen liggen in clusters van vier aan een brede gang waardoor bij het openen van alle onderlinge vouw- en schuifwanden een groot leerplein ontstaat. Ook is het mogelijk de lokalen paarsgewijs met elkaar te ver­binden.

Lichte materialen in het exterieur geven het gebouw een vriendelijke uitstraling. De grote gevelvlakken worden verlevendigd door een metselwerkpatroon in reliëf. De buitenruimte, het schoolplein en de speeltuin, is niet alleen voor de leerlingen bedoeld, maar ook voor de buurtbewoners. De banden in de buitenruimte golven omhoog en omlaag en lopen door in de buitengevel van het gebouw. De maat en onderlinge afstand van de banden worden bepaald door de indeling van de gevel van het gebouw. Door de hoogteverschillen ontstaan er natuurlijke aan­leidingen voor sport en spel.

Start bouw Amstelmeerschool | Terra Projectmanagement