Title Image
NIEUWS

De Hallen Noord te Amsterdam West

Stadsdeel West heeft met Wijnen Projectontwikkeling West een gronduitgifte- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van de laatste kavel van het project De Hallen. Het plan voor de De Hallen Noord bestaat uit een ondergrondse parkeergarage in twee lagen met 340 parkeerplaatsen, 52 vrije sector huur­appar­te­menten die verkocht zijn aan Altera Vastgoed, 28 sociale huurappartementen en 29 vrije sector koopappartementen.

“Het heeft lang geduurd, maar met de ondertekening van deze overeenkomst is het hele Hallenproject nu toch echt van start gegaan. De Tramremise wordt dit jaar opgeleverd, bij het zuidelijke woningbouwkavel Kwintijn (De Hallen Zuid) is deze zomer de parkeerbak klaar. Omdat Van Wijnen ook de zuidelijk kavel bouwt kan de bouwer straks in één bouwstroom door werken, waardoor geen tijd verloren gaat,” zo verklaart stadsdeelwethouder Godfried Lambriex.

Het project De Hallen in Amsterdam West bestaat uit een drietal deelgebieden: de Tramremise, De Hallen Zuid en De Hallen Noord. In aansluiting op De Hallen Noord zal het stadsdeel vijf kavels in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de markt zetten. Deze kavels zijn geschikt voor de bouw van appartementen in maximaal zes bouwlagen.

Terra Projectmanagement BV heeft in opdracht van Aqua Vastgoed BV zorg gedragen voor de acquisitie van het project.

Kwintijn fase | Terra Projectmanagement