Title Image
REFERENTIES
Brede Hoed | Terra Projectmanagement

Brede Hoed

De Brede HOED wordt een nieuw gebouw op het terrein van de voormalige kerk De Schuilplaats. Het project is door Rochdale Projectontwikkeling en Köther Salman Koedijk Architecten ontwikkeld.

Van Wijnen neemt de bouw van het totale complex voor haar rekening. Om het plan haalbaar te maken, is overeen­stem­ming bereikt met ASR Vastgoed vermogensbeheer. ASR Vastgoed wordt eigenaar van de 35 woningen en 40 gebouwde parkeerplaatsen.

Woningstichting Rochdale blijft verantwoordelijk voor de begane grondverdieping, waarin de huisartsen en verschil­lende zorgvoorzieningen een plek zullen krijgen.

Vanwege het belang van goede zorgvoorzieningen in Diemen is uitgegaan van het samenbrengen van meerdere zorgverlenende functies op deze locatie, onder andere het WMO loket en het Ouder en Kind Centrum.

Realisatie:juni 2012
Oplevering:december 2013
Opdrachgever:ASR Vastgoed en Woningstichting Rochdale
Aannemer:Van Wijnen Midden
Programma:35 appartementen, 1500 m2 BOG en 37 ondergrondse parkeerplaatsen
Status