Title Image

Havenbuurt Zaandam

Sociale huurwoningen Rochdale

Havenbuurt Zaandam

25 sociale huur- en 35 koopwoningen in de Havenbuurt in Zaandam.
De ontwikkeling van de huur- en koopwoningen komt tot stand door middel van een participatieproces met de zittende huurders, binnen de aangegeven kaders van Woningbouwvereniging Rochdale en de gemeente Zaanstad. Bewoners die zich hebben opgegeven voor de projectcommissie ‘nieuwbouw’ gaan in meerdere brainstorm- en ontwerpsessies invulling geven aan de nieuwe wijk.

Van Wijnen heeft mede door haar visie op het gebied van bewonersparticipatie de opdracht van Rochdale verkregen. Mede op basis van de aanpak van Van Wijnen ontstaat een goed en breed gedragen woningontwerp. Eind 2014 wordt begonnen met de sloop. Met de bouw van de huurwoningen vangt Van Wijnen begin april 2015 aan, volgens verwach­ting worden deze woningen binnen vijf maanden opgeleverd aan de nieuwe bewoners. De wijk dient volgens planning in 2017 opgeleverd te zijn.

Terra Projectmanagement B.V. heeft in opdracht van Aqua Vastgoed B.V. de partijen begeleid om te komen tot deze samenwerking tussen Van Wijnen en Rochdale.

Realisatie:1 maart 2015
Oplevering:1 december 2015
Opdrachgever:Woningstichting Rochdale
Aannemer:Van Wijnen Noord
Programma:25 sociale huur- en 35 koopwoningen