Title Image

Mondriaan

Mondriaan

Het Middengebied Noord gaat het woonhart van het noordelijke Overtoomse Veld vormen. Na de sloop van de huidige woningen in 2010, wordt hier gewerkt aan een gevarieerd woningaanbod van appartementen en eengezinswoningen.

In het Middengebied Noord worden 281 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 99 grondgebonden eengezinswoningen en 182 appartementen. In dit gebied is een nieuwe school gebouwd: de brede school El Kadisha.

Het Piet Mondriaanplein wordt in overleg met bewoners en gebruikers opnieuw ingericht. Er is aandacht voor bomen en beplanting, bankjes en een speelvoorziening. In de eerste en tweede fase zijn 126 appartementen verkocht aan Eigen Haard. Voor de tweede fase in het project zijn 56 appartementen verkocht aan een Syntrus Achmea. Door de samen­werking van verschillende partijen is de vernieuwing van het Middengebied Overtoomse Veld afgerond in 2015.

Terra Projectmanagement B.V. heeft in opdracht van Aqua Vastgoed B.V. de partijen begeleid om te komen tot deze samenwerking en realisatie van het project.

Realisatie:29 juni 2012
Oplevering:december 2015
Opdrachgever:Woningstichting Eigen Haard en Syntrus Achmea
Aannemer:Van Wijnen Midden
Programma:182 appartementen