Title Image
NIEUWS

Breehorn te Amsterdam Noord

Woningcorporatie Rochdale heeft bekend gemaakt dat dankzij de participatie van belegger Syntrus Achmea de nieuwbouwplannen voor het Breehoorngebied doorgang kunnen vinden. Syntrus Achmea neemt de 80 huur­wo­ningen voor de vrije sector over van Woningstichting Rochdale.

Nadat Woningcorporatie Rochdale al was gestart met het uitplaatsen van de bewoners van de betreffende huizen­blokken, kwam de corporatie met het bericht dat het geld voor nieuwbouw ontbrak. Dankzij de participatie van Syntrus Achmea kan er alsnog worden gebouwd. In deze ‘eerste fase’ worden oude woningen gesloopt en komen tachtig nieuwbouwwoningen terug. Naar verwachting kan in oktober 2014 worden gestart met bouwen.

Breehorn ligt in het vernieuwingsgebied Nieuwendam-Noord tegenover het Waterlandplein. Deze buurt werd onlangs herdoopt tot ‘Waterlandpleinbuurt’. Breehorn wordt een kindvriendelijke wijk waarbij een autovrije wandelstrook de gehele buurt doorkruist en twee nieuwe basisscholen met elkaar verbindt.

Terra Projectmanagement en Van Wijnen Midden zijn betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van het project.