Title Image

Wat we doen

Terra Projectmanagement staat voor een integrale aanpak bij de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed. De kennis van exploitatie en het gebruik van vastgoed, wordt ingezet bij het ontwikkelingsproces. Hierdoor ontstaat een opti­ma­li­satie van het plan waarbij de keuze van functie, vorm, inrichting en materialisatie leidt tot een verantwoorde kostprijs van het vastgoed over de gehele levensduur.

We beschikken over mensen met brede kennis en expertise. Voeg daarbij een verregaande inzet om ingewikkelde pro­cessen van de grond te krijgen. En dat stopt niet bij een of twee pogingen. Vasthouden hoort bij ons. Bij onze plannen draait alles om kwaliteit met veelal creatieve en vernieuwende oplossingen, die ook nog eens betaalbaar zijn en kansen bieden voor waardestijging van het vastgoed. Geen vage toekomstbeloften maar haalbare resultaten.

Terra Projectmanagement doet de goede dingen op de juiste plek en het resultaat is zichtbaar. Maatschappelijke doel­stellingen zijn daartoe eerder een vanzelfsprekendheid dan een randvoorwaarde.

Terra Projectmanagement werkt vrijwel altijd op uitnodiging van corporaties, beleggers, gemeenten en maat­schap­pelijke instellingen. Transparant, praktisch, kostenbewust en vasthoudend en altijd met een resultaat- en toekomst­gerichte aanpak. We maken af waar we aan zijn begonnen.

Postbus 1015 2340 BA Oegstgeest
mail: info@terraprojectmanagement.nl
telefoon: 071 888 25 71